skip to Main Content
Productes Singulars De La Selva: Escamarlà

Productes singulars de la Selva: escamarlà

La gamba rosada i l’escamarlà són les dues principals espècies de marisc que trobem a la Costa Brava Sud i que es comercialitzen a través de la llotja de Blanes. La gamba rosada és l’espècie que més volum econòmic aporta a la llotja de Blanes (i la sisena en volum de captura, un 2,2% del total de captures que passen per la llotja). L’escamarlà és la novena espècie en volum de captures (un 1,1% del total de captures que passen per la llotja) i cinquena en pes econòmic.

Es tracta d’una espècie present en una gran extensió de mars i oceans i que es pesca durant tot l’any, per això és comú trobar-ne en peixateries i restaurants tot l’any, tot i que en la majoria d’ocasions es tracta d’escamarlà importat. Les característiques organolèptiques (gust, textura) així com el color permeten distingir les captures locals de les importades.

L’escamarlà viu en els fangs del fons marí, tant en zones profundes com a pocs metres i en galeries que la pròpia espècie excava. La seva localització en aquests fons fangosos ha suposat que la seva pesca i entrada en el circuit comercial no s’iniciés fins a l’aparició de les barques de pesca motoritzades que van permetre introduir la tècnica de l’arrossegament. 

Es captura de dia i es ven a la subhasta de la tarda de la llotja de Blanes. 

Back To Top