skip to Main Content
Productes Singulars De La Selva: Peix Blau De La Costa Brava Sud

Productes singulars de la Selva: peix blau de la Costa Brava sud

El peix blau, o conjunt d’espècies que rep aquesta denominació, pren el nom del color blavós de les seves escates. El peix blau es caracteritza per tenir una proporció de greix en la seva carn superior a la del peix blanc i que es quantifica entorn un 5%; a més, el peix blanc té la major concentració d’àcids grassos, coneguts com a omega-3, en el fetge, que es descarta en la neteja del peix. L’omega-3 és essencial per al cos humà i només el podem incorporar a partir de la ingesta –el cos no els pot generar per si sol-, és per això que resulta altament recomanable consumir peix blau com a mínim 2 o 3 cops per setmana.

Les principals espècies de peix blau que trobem a la Costa Brava Sud i que es comercialitzen a través de la llotja de Blanes són, per volum de captura: el seitó, la sardina i el sonso (suposen un 70% del total de captures que passen per la llotja), seguits de l’alatxa i el sorell. 

La sardina i el seitó viuen a prop de la costa, a poca profunditat, i durant la nit ascendeixen de la profunditat a la superfície. És per això que es pesquen durant la nit i es venen a la subhasta de primera hora del matí. El sonso, en canvi, s’alimenta de dia i s’enterra en el fons sorrenc durant la nit; és per això que es comercialitza a la subhasta de tarda.

El seitó i la sardina són peixos migratoris, per això no en trobem durant tot l’any. És temporada de seitó d’abril a juny mentre que la sardina la trobem de maig a octubre.

Pel que fa al sonso, la pesca està regulada pel Pla de gestió de la sonsera al litoral català, i la campanya de la pesca del sonso s’inicia l’1 de març i finalitza el 15 de desembre de cada any.

Per tal donar a conèixer les possibilitats que aquest peix ofereix a l’hora de cuinar-lo i degustar-lo, el mes d’abril s’organitzen a Blanes les Jornades Gastronòmiques del Peix Blau.  

Back To Top