skip to Main Content
El Sector Pesquer De La Comarca De La Selva, Sintetitzat En Una Infografia

El sector pesquer de la comarca de la Selva, sintetitzat en una infografia

Donar a conèixer la configuració del sector pesquer és un dels eixos de treball del projecte “Desenvolupament local a l’entorn dels recursos alimentaris, gastronòmics i culturals vinculats al sectors pesquer i marítim a la Costa Brava Sud

La singularitat de l’organització del sector pesquer, així com la seva necessària limitació geogràfica, fa que diversos aspectes del funcionament d’aquesta activitat del sector primari siguin bastant desconeguts per gran part de la població.

Atenent al pes de la Llotja de Blanes en el circuit comercial de les captures de peix i marisc a Catalunya (de les 19 llotges, és la cinquena amb major volum de vendes), des del projecte Localitza, i a partir de la seva ampliació als productes del mar, s’ha elaborat una infografia que presenta diverses dades del sector.

La informació té per objectiu facilitar informació concreta i senzilla sobre aspectes tan diversos com el nombre de barques que operen a la Costa Brava Sud (53) o els ports on amarren (Port de Blanes: 48 barques, Club Nàutic de Canyelles – Lloret de Mar: 3 barques, i Port de Sant Feliu de Guíxols: 2 barques de la Confraria de Tossa de Mar).

Incidint en la importància de conèixer les espècies més característiques de la Costa Brava Sud, la imatge dona també informació sobre el volum de captures de les 6 espècies més pescades (per ordre: seitó -1.449.364 kg-, sardina -352.649 kg-, alatxa -247.275 kg-, sonso -73.444 kg-, sorell -64.148 kg- i gamba de Blanes -57.800 kg).

Els arts de pesca (encerclament, sonsera, arrossegament i els arts menors), la importància de respectar les vedes –períodes durant els quals no es poden pescar determinades espècies-, les mides mínimes legals de les captures i la necessitat de mantenir en equilibri els ecosistemes marins també tenen un espai reservat en aquesta imatge.

El document es posarà a disposició de tots els participants en el projecte, com un element més de l’esforç per donar a conèixer la realitat del sector pesquer a la ciutadania en general. El material estarà disponible a la web del projecte Localitza, liderat pel Consell Comarcal de la Selva. Aquest projecte, vigent des de 2016, té per objectiu connectar els productes alimentaris singulars de la comarca amb el seu sector turístic.

Back To Top