skip to Main Content
Disponible El Manual Del Projecte Localitza

Disponible el manual del projecte Localitza

Ja es troba disponible al web el Manual per a la incorporació del producte agroalimentari local al mercat turístic, desenvolupat des del projecte LOCALITZA. Es tracta d’una guia de recomanacions per facilitar la comercialització dels productes locals als establiments turístics, que inclou una caracteritizació dels productes i els mercats turístics, una identificació de les barreres a la comercialització i un conjunt de propostes generals i específiques per a cadascuna de les 18 categories de productes.

El Manual, que ha comptat amb la col·laboració de l’empresa Raiels, parteix de la realitat de la comarca de la Selva, que té la particularitat de comptar amb un litoral amb un model de destinació turística madura (tradicionalment basat en el sol i la platja) i un rerepaís amb un model econòmic més diversificat i amb presència d’un sector agroalimentari potent (des de la gran empresa fins als petits productors). Des d’aquest punt de vista és un territori privilegiat per analitzar les relacions que s’estableixen o es poden establir entre els productors agroalimentaris de proximitat i el mercat turístic. Tanmateix, les propostes del Manual són perfectament replicables en qualsevol territori on convergeixi un sector agroalimentari local mínimanent estructurat i un mercat turístic proper (ja sigui de litoral, d’interior o de muntanya).

Back To Top